Η επιχείρηση μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Η επιχείρηση μας γνωρίζει ότι τα προϊόντα της είναι ευαίσθητα γι αυτό το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και τους μεταφορείς της) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους.